Centre de seguretat i privacitat

31/05/2018 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Política de seguretat de la informació

RESOLUCIÓ, de 19 d'octubre de 2022, del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual s’aprova la política de seguretat de la informació de la Universitat Jaume I i s’estableix la seua organització

Reglament de protecció de dades personals i garantia de drets digitals

ACORD de 28 d’octubre de 2021, del Consell de Govern de la Universitat Jaume I, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de dades i garantia de drets digitals de la universitat.

Tractaments de dades en la Universitat Jaume I

Llistat de tractaments de dades en els diferents àmbits de treball (administració, docència, investigació, etc.), bé com a responsables o com a encarregats del tractament.

Reglament d’ús dels recursos de les tecnologies de la informació i les comunicacions

ACORD de 20 de juny de 2023, del Consell de Govern de la Universitat Jaume I, pel qual s’aprova el Reglament d’ús dels recursos de les tecnologies de la informació i les comunicacions

Política de cookies de la Universitat Jaume I

La política de cookies conté les definicions i l'àmbit d'aplicació de les cookies dins del domini "uji.es", així com les normes que en regulen l'ús.

Normatives, resolucions i criteris

Resum de normatives, resolucions i criteris relacionats amb la privacitat, la seguretat de la informació i el procés de govern TI, i normativa específica d'ús de recursos informàtics

Guia de seguretat

Aquesta guia en línia recull recursos, recomanacions, pautes i material de suport sobre seguretat de la informació i eines tecnològiques destinades a tota la comunitat universitària.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI