Multidisciplinarietat

30/01/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’estudi de la família és present en múltiples disciplines científiques, i l’apel·lació a la família és tan freqüent que en molts casos forma part del vocabulari quotidià. Així, es parla de les empreses familiars, dels metges i metgesses de família, també de psicologia i de teràpia de la família, de dret de família, de sociologia de la família, d’educació familiar, de mediació familiar… Al mateix temps, des de totes aquestes disciplines s’insisteix en la necessitat d’abordar qualsevol qüestió que afecte la família o qualsevol dels seus membres des d’aproximacions interdisciplinàries. Això no és possible, o no serà possible, fins que els i les professionals de diferents branques científiques que exercisquen la seua activitat professional amb famílies es reconeguen mútuament competents i una estratègia bàsica per a això és que estudien i es formen junts.

És per això que en el màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar es promou la diversitat entre el professorat i entre l’alumnat. El professorat universitari procedeix de vuit àrees de coneixement (psicologia evolutiva i de l’educació, psicologia social, psicologia bàsica, dret civil, dret processal, dret penal, sociologia), integrades en cinc departaments (Psicologia Bàsica; Psicologia Evolutiva, Educativa Social i Metodologia; Dret Privat; Dret Públic; Filosofia i Sociologia), distribuïts en tres de les quatre facultats o escoles universitàries de la nostra universitat (Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Facultat de Ciències Humanes i Socials, i Facultat de Ciències de la Salut). A més, una part important del professorat exerceix activitat professional en diferents camps: el treball social, la psicologia, la medicina, la judicatura, la mediació i l’acció social. Pel que respecta a l’alumnat, tots els cursos tenim graduats i graduades en Psicologia, Treball Social, Educació Social, Mestre o Mestra, Dret, Pedagogia… Però també hem tingut i tindrem graduats i graduades en Criminologia, Infermeria, Medicina, Enginyeria, Humanitats, Relacions Laborals… A això se suma una àmplia diversitat en les universitats i els llocs de procedència i d’experiències acadèmiques, professionals i personals.

Al seu torn, aqueix caràcter interdisciplinari està també present en el pla d’estudis i en la metodologia d’ensenyament. Com s’observa en el pla d’estudis del màster, diferents matèries són nomenades a partir del concepte o de la realitat que és objecte d’anàlisi (contextos familiars, mediacions, menors en risc, situacions de transició o de vulnerabilitat, maltractament, etc.). Es propicia així un abordatge interdisciplinari de cadascuna d’aqueixes matèries, amb independència de l’especialitat principal i la formació bàsica disciplinar del professorat. Quant a la metodologia docent, cal destacar que en totes les matèries del màster es promou la realització de tasques complexes en equips / parelles que requerisquen integrar diferents sabers i competències. I, de manera conseqüent, aquestes tasques són les que més aporten a l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat, fins a un 50 % de la qualificació final.

En  conjunt ensenyem i aprenem, i junts i juntes ens preparem per a aprendre i ajudar a les famílies des de múltiples mirades basades en l’evidència.

Informació proporcionada per: InfoCampus