Grau en Arquitectura Tècnica

19/12/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’estudiantat del Grau en Arquitectura Tècnica te l’opció d’aconseguir el Doble Titol Internacional “Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura” (UNIPV) i Graduat/da en Arquitectura Tècnica (UJI).

Per a aconseguir les dues titulacions, hauran de cursar els tres primers cursos del Grau en Arquitectura Tècnica de l’UJI i fer una estada Erasmus a la Universitat de Pavia, a Itàlia, durant el quart any, amb el que aconseguiran el títol de Graduat/da en Arquitectura Técnica. Amb un any addicional a la Universitat de Pavia, obtindran el títol de Ingegneria Edile-Arquitectura*.

*Les professions d’Arquitectura Tècnica i Arquitectura son professions regulades, el que implica que cal haver estudiat una titulació habilitant.
En el cas del títol de Graduat/da en Arquitectura Tècnica de l’UJI habiliten per a la professió d’Arquitectura Tècnica.
En el cas del títol de Ingegneria Edile-Architettura de Itàlia, una vegada finalitzats els estudis universitaris, per treballar a Italia cal fer un examen d’Estat, i per a treballar a Espanya es pot demanar el reconeixement (habilitació) del títol per poder treballar  amb el títol italià, o demanar la homologació del grau, cursar uns complements formatius i fer el Màster habilitant en Arquitectura, amb la qual cosa obté el títol d'arquitecte espanyol.

Enllaç a l'Università degli Studi di Pavia

Enllaç al títol de Ingegneria-edile-arquitectura

Més informació: Coordinadora d'intercanvi ( rua@uji.es)

Informació proporcionada per: InfoCampus