Eixides professionals

25/11/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Quan acabes els estudis del grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un mestre o mestra d’Educació Primària són diversos:

  • Docència d’educació primària en centres públics i privats

  • Docència en centres d’educació permanent d’adults

  • Docència de valencià en centres d’ensenyament

  • Docència de religió en centres d’ensenyament

  • Docència en centres hospitalaris

  • Docència en centres penitenciaris

  • Centres de natura i granges escola

  • Campaments i escoles d’estiu

  • Empresa privada

  • Oposicions a l’administració

Tasques professionals

Les funcions fonamentals d’aquests professionals són:

- Impartir l’ensenyament als xiquets i xiquetes, saber adaptar els continguts i el seu aprenentatge a les característiques particulars de cada alumne o alumna en particular.

- Aconseguir, mitjançant l’aplicació de mètodes i de tècniques adequades, que l’alumnat mostre una actitud positiva cap a l’adquisició de coneixements.

- Comprendre l’alumnat i la seua problemàtica social i familiar, per a poder ajudar-lo a superar les dificultats i adquirir un desenvolupament integral de la persona.

- Gestionar i organitzar els centres i els ensenyaments, fent funcions directives i de coordinació i relació amb les institucions locals (com ara ajuntaments, consells comarcals…), a més de tasques burocràtiques.

- Potenciar el treball creatiu, partint sempre del nivell en què es troba l’alumnat.

- Crear en l’alumnat actituds de respecte cap a la producció creativa, fomentar les intervencions i partir de la motivació indirecta.

- Conèixer les tècniques de treball més adequades per a l’ensenyament/aprenentatge de les diferents disciplines (ciències naturals, llengua, matemàtiques...) en l’educació  primària.

- Potenciar actituds positives i la integració de xiquets amb necessitats educatives especials.

- Fer possible que cada alumne o alumna desenvolupe, dins de les seues capacitats, la comprensió i les destreses matemàtiques i lingüístiques corresponents als diferents cicles de l’educació primària, tenint sempre presents les dificultats que alguns alumnes experimentaran per a aconseguir una comprensió apropiada.

- Avaluar i confeccionar programacions.

 

 

RESUM

EIXIDES PROFESSIONALS

• Docència d’educació primària en centres públics i privats.

• Docència en centres d’educació permanent d’adults.

• Docència en centres hospitalaris.

• Docència en centres penitenciaris.

• Empresa privada.

• Oposicions a l’administració.


 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus