Presentació

08/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El grau en Humanitats: Estudis Interculturals és una titulació pionera que s'ocupa de l'estudi dels éssers humans i de les seues activitats en el marc d'una àmplia concepció de la cultura, al mateix temps que incideix en els aspectes relacionats amb la interculturalitat, per a oferir una formació especialitzada en aquest àmbit. Tracta de diferents aspectes de l'ésser humà com són:

- El pensament,

- El llenguatge,

- La història,

- La geografia,

- La capacitat artística,

- Les cultures clàssica i contemporània,

- Les dimensions filosòfiques, ètiques, polítiques o socials,

- Anàlisi dels conflictes actuals i les seues solucions: la pau, la ciència i la tecnologia, els valors...

L'objectiu d'aquest grau és la formació de caràcter interdisciplinari en els camps de les humanitats. Proporciona una formació integral bàsica, la qual permet una funció flexible i polivalent en l'ensenyament, les empreses i les institucions socials i l'animació i assessorament social i cultural.

El programa formatiu recull els tres grans àmbits en els quals es fonamenta el grau (llengües i literatura; pensament i filosofia; i història) i està orientat a l'adquisició de coneixements, actituds i destreses davant la realitat multicultural i multilingüe en què estem immersos.

La interdisciplinarietat entre la història, la filologia i la filosofia dota els titulats i titulades d'unes característiques que, d'una banda, poden completar la formació universitària prèvia en altres titulacions i, d'una altra, poden ser complementades amb altres titulacions més especialitzades. D’aquesta manera, els titulats i titulades poden adaptar-se amb flexibilitat als perfils professionals que requereixen un saber expert des d'una profunda formació cultural bàsica.

Informació proporcionada per: InfoCampus