Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Introducció al Dret (FBB)

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a la Sociologia (FBB)

Organització d'Empreses(FBB)

Principis d'Economía (FBB)

Dret Administratiu, Sistematització, Fonts i Organització (OB)

Introducció al Dret Constitucional (FBB)

Introducció a l'Estadística (FBB)

Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (FB)

Economia Pública (FBB)

Segon curs

Comptabilitat Pública (OB)

Dret Administratiu General (OB)

Anglés Aplicat a la Gestió i Administració Pública (FB)*

Ordenament Constitucional i Drets Fonamentals (OB)

Tècniques d'Anàlisi Social en Gestió i Administració Pública (OB)

Estadística Aplicada a la Gestió i Administració Pública (OB)

European Economy (OB)*

Poders i Organització Territorial de l'Estat (OB)

Protecció Jurídica dels Ciutadans davant l'Administració (OB)

Sistemes d'Informació en les Administracions Públiques (OB)

Tercer curs

Dret de la Unió Europea (OB)

Hisenda Pública (OB)

Informació i Tècniques Documentals per a la Gestió i l'Administració Pública (OB)

Mitjans i Béns de les Administracions Públiques (OB)

Reptes Actuals de l´Estat i de les Administracions Públiques (OB)**

Activitat Administrativa (OB)

Gestió de Recursos Humans (OB)

Gestió Economicofinancera (OB)

Gestió Pressupostària (OB)

Polítiques de Desenvolupament Local i Regional (OB)

Quart curs

Dret del Treball i de la Seguretat Social en l'Administració Pública (OB)

Dret Urbanístic, del Medi Ambient i de l'Habitatge (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Bones Pràctiques en el Desenvolupament Local (OB)

Gestió de la Qualitat en les Administracions Públiques (OB)

Práctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optatives

Dret Administratiu de la Informació (OP)

Dret Administratiu Econòmic (OP)

Estructures i Polítiques Socials a Espanya i a la Unió Europea (OP)

El Règim Jurídic Privat de l'Empresa Pública (OP)

Dret Autonòmic Valencià (OP)

Hisendes Territorials (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en el http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus