Competències dels Vicedeganats i Vicedireccions

04/11/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 88 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que són competències dels vicedeganats i de les vicedireccions:

a) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en la titulació.

b) Vetlar per la correcta execució de la planificació docent i gestionar la resolució d’incidències i reclamacions en l’exercici de l’activitat docent de la seua titulació.

c) Vetlar per la qualitat docent en la titulació que li correspon.

d) Supervisar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d’estudiantat amb titulacions equivalents d’altres universitats.

e) Promoure l’orientació professional de l’estudiantat.

f) Qualsevol altra competència que els delegue el deganat o la direcció, o els conferisquen aquests Estatuts i les normes dictades de desplegament.

 

Informació proporcionada per: Secretaria General