Vicedeganats i Vicedireccions

04/11/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 88 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que els vicedeganats i les vicedireccions seran nomenats pel Rectorat, a proposta del deganat o la direcció, entre professorat a temps complet amb vinculació permanent que impartisca docència en les corresponents titulacions per a coordinar-les en els aspectes acadèmics, docents, de qualitat, d’harmonització i desenvolupament, a més de les funcions que siguen pròpies del càrrec. Hi ha d’haver un vicedeganat o una vicedirecció per cada grau del centre, que presidisca la comissió de titulació.

Informació proporcionada per: Secretaria General