Direcció i Secretaria de l'Escola de Doctorat

21/02/2018 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 16 del Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I establix que la Direcció de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I exerceix la direcció, coordinació i supervisió de les activitats pròpies de l’Escola i executa els seus acords.

La Direcció ha de proposar al Rectorat el nomenament, després d'escoltar el Comitè de Direcció, del secretari o secretària entre el professorat amb dedicació a temps complet adscrit a l’Escola de Doctorat, que s'ha d'encarregar de la redacció i custòdia de les actes i de l'expedició de certificats dels acords. 

 

Per obtindre més informació, accediu a la Secretaria de l'Escola de Doctorat.

Informació proporcionada per: Secretaria General