Deganats, direccions i secretaries de facultats i d'escola

02/11/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 80 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que la representació i direcció de les facultats i de les escoles correspon al Deganat o a la Direcció. El Rectorat, a proposta de la Junta de Centre, n'ha de fer el nomenament.

El Deganat o la Direcció ha de proposar el nomenament, després d'escoltar la Junta de Centre, de la secretària o del secretari entre el professorat amb dedicació a temps complet, que s'ha d'encarregar de la redacció i custòdia de les actes i de l'expedició dels certificats dels seus acords.

 

Membres de les Secretaries de Facultats i d'Escola

Informació proporcionada per: Secretaria General