26/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 72 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que els vicerectorats són responsables dels àmbits de la gestió universitària que el Rectorat els ha atribuït, assumeixen la direcció i la coordinació de les funcions pròpies i exerceixen les atribucions que els han sigut delegades o conferides per la normativa pròpia, sota la supervisió del Rectorat.

Informació proporcionada per: Secretaria General