01/03/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 128 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que la Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I és l’òrgan encarregat de vetlar pel respecte dels drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària, a fi de millorar la qualitat universitària en tots els seus àmbits.

La seua actuació no està sotmesa a mandat imperatiu de cap instància universitària i es basa en els principis d’independència i autonomia.

El Claustre ha d’elegir la persona que ocupe la Sindicatura de Greuges entre els membres de la comunitat universitària o entre persones de reconegut prestigi, encara que no pertanyen a la comunitat universitària, per una majoria absoluta dels membres del Claustre. A l’efecte és admissible el vot anticipat. 

La durada del seu mandat és de cinc anys, sense possibilitat de reelecció consecutiva.

Informació proporcionada per: Secretaria General