Junta de Centre - Facultat de Ciències de la Salut

27/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 57 dels Estatuts de la Universitat Jaume I defineix  la Junta de Centre com l’òrgan col·legiat de govern de les facultats i de les escoles superiors.

Per a més informació, accediu a la web de la Facultat de Ciències de la Salut.

Informació proporcionada per: Secretaria General