UJI

Actes del Consell de Govern

26/10/2021

L'article 42 dels Estatuts de la Universitat Jaume I defineix el Consell de Govern com l’òrgan de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, dicta les directrius i aprova els procediments per a la seua aplicació en els àmbits d’organització de les ensenyances, la investigació, els recursos humans i econòmics, i l’elaboració dels pressupostos, i exerceix les funcions previstes en la legislació vigent i en aquests Estatuts.

Freqüència d'actualització:
Mensual

Contribuïdor de la informació:
Secretaría General

Organisme que publica la informació:
Universitat Jaume I

Vigència de la col·lecció:
2017

Data creació:
18/12/2017