Consell de l'Estudiantat

26/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 54 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que el Consell de l'Estudiantat és l’òrgan màxim de govern i representació de l’estudiantat. Està presidit per una o un portaveu, elegit pel Consell de l’Estudiantat per un període de dos anys, reelegible una sola vegada consecutiva.

El Consell de l'estudiantat desenvolupa la seua activitat dins i fora de la universitat, tant en potenciar el model de delegacions d'alumnes com participant en el desenvolupament d'activitats de caràcter conjunt entre les quatre universitats del País Valencià des del CIVE (Consell lnteruniversitari Valencià d'Estudiants).

Per a més informació, accediu a https://www.uji.es/organs/ocag/estudiantat/

Informació proporcionada per: Secretaria General