Composició del Consell Social

26/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 38 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que el Consell Social està format per:

1. A més dels seus membres nats, per representants del Consell de Govern i representants dels interessos socials, els quals s’han d’elegir d’acord amb el que establisca la legislació.

2. Són membres nats: la persona que ocupa el Rectorat, les persones responsables de la Secretaria General i de la Gerència, a més d’una professora o professor, una estudianta o estudiant i una persona en representació del personal d’administració i serveis elegits pel Consell de Govern entre els seus membres. El Consell de Govern també acordarà els noms de les persones que els substituiran.

3. La condició de membre del Consell Social en representació del Consell de Govern és indelegable i cessa quan es perd la condició de membre d’aquest, o per acord de l’òrgan que l’ha nomenat.

Membres del Consell Social

Informació proporcionada per: Secretaria General