UJI

Acords del Consell Social

26/10/2021

L'article 37 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que el Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat Jaume I i també és un òrgan per a la relació i col·laboració de la Universitat amb la societat. Per a la seua composició, organització, competències i funcionament, s’ha d’actuar d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

Per a més informació, accediu a https://www.uji.es/organs/ocag/csocial/

Freqüència d'actualització:
Trimestral

Normativa:
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.

Contribuïdor de la informació:
Consell Social

Idioma:
Castellà

Organisme que publica la informació:
Universitat Jaume I

Vigència de la col·lecció:
2014-actualitat

Data creació:
24/11/2017