UJI

Consell Social

Última modificació: 28/11/2017 | Font: SG

L'article 37 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que el Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat Jaume I i també és un òrgan per a la relació i col·laboració de la Universitat amb la societat. Per a la seua composició, organització, competències i funcionament, s'ha d'actuar d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

Per a més informació, accediu a https://www.uji.es/organs/ocag/csocial/

Informació proporcionada per: Secretaria General