20/12/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell Social és l'òrgan de participació i representació de la societat, un espai de col·laboració i rendició de comptes en el qual s'interrelacionen amb la universitat les institucions, les organitzacions socials i el teixit productiu (article 47 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari).

Per a la seua composició, organització, competències i funcionament, s’ha d’actuar d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

Per a més informació, accediu a https://www.uji.es/organs/ocag/csocial/

Informació proporcionada per: Secretaria General