06/06/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 47 dels Estatuts de la Universitat Jaume I defineix el Claustre com el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària. Correspon al Claustre formular la proposta d’elaboració i, si escau, de reforma dels Estatuts, la planificació i el control de la gestió de la Universitat, ser informat sobre les línies generals d’actuació en els distints àmbits de la vida universitària i deliberar sobre aquestes.

Informació proporcionada per: Secretaria General