Estratègia institucional

21/12/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Edifici de Rectorat plaestrategic index

Pla estratègic de l'UJI

Pla d'Acció de Govern de la Universitat Jaume I 2019-2022, aprovat pel Consell de Govern de l'UJI el 21 de juny de 2019 i pel Consell Social de l'UJI el 19 de juliol de 2019.

Recurs d'imatge plans index

Plans i projectes institucionals

Plans, programes i projectes prioritaris per a la Universitat Jaume I

Informació proporcionada per: Secretaria General