Estratègia institucional

14/11/2018 | SG
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir
Edifici de Rectorat plaestrategic index

Pla estratègic de l'UJI

Pla d'Acció de Govern de la Universitat Jaume I 2019-2022, aprovat pel Consell de Govern de l'UJI el 21 de juny de 2019 i pel Consell Social de l'UJI el 19 de juliol de 2019.

Recurs d'imatge plans index

Plans i projectes institucionals

Plans, programes i projectes prioritaris per a la Universitat Jaume I

Informació proporcionada per: Secretaria General