Relació de saldos mensuals dels comptes bancaris dels quals és titular la Fundació Universitat-empresa

28/09/2017 | Opendata
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana preveu que els organismes públics que estiguen dins del seu àmbit d'aplicació publiquen informació periòdica relativa als moviments dels comptes bancaris dels quals és titular l'organisme.

L'article 1, d) de l'esmentada llei inclou explícitament en el seu àmbit subjectiu d'aplicació les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

Totes les dades publicades ho seran en format de dades obertes, de manera que es puguen descarregar, manipulables, reutilitzables i distribuïbles per part de terceres persones alienes a l’administració.

Per tal de donar compliment al que disposa aquesta norma, la Universitat Jaume I fa pública la informació referent als saldos dels comptes corrents. Aquestes dades s'han de publicar trimestralment, tancada la comptabilitat del trimestre, o si escau, tancament anual, especificant el saldo mensual dels mesos objecte dels comptes. El saldo mensual fa referència a dies naturals, és a dir l'últim dia del mes, no l'últim dia de tancament comptable.

 El resultat de la consulta retornarà:

- Denominació

- Titular del compte

- Tipus de compte

- Entitat Bancària

- Numero del compte, que per motius de seguretat es mostrarà codificat, de manera que es publicaran els quatre primers i els quatre últims dígits que la identifiquen.

- Saldo mensual

La informació es publicarà trimestralment, l’últim dia del trimestre corresponent, i s’especificaran amb detall els saldos mensuals dels mesos objecte.

 

Freqüència d'actualització

Trimestral

Normativa

LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana, Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Contribuïdor de la informació

Gerència

Creador de la informació

Gerència

Distribucions

Els formats disponibles per a la distribució de les dades son TURTLE, CSV, JSON i RDF/XML. La informació se estructura en els següents camps: Denominació compte, Num compte, Entitat bancària, Període, Saldo mes A més a més, la importació de la informació subministrada per les entitats bancàries. La informació es facilita a l'UJI en un format estàndard que tenen els bancs (norma 43 AEB).

Versió de

Única Versió

Etiquetes

Comptes oberts, transparència, pressupost. Fundació Universitat-empresa

Idioma

Valencià, Castellà

Condicions d'ús

Veure http://www.uji.es/transparencia/opendata/llicencia/ . A més a més, les bases d'execució del pressupost anual, dins de la web del servei de gestió econòmica, entre altres.

Organisme que publica la informació

Universitat Jaume I de Castelló

Recursos relacionats

Comptes oberts de la Generalitat Valenciana en http://www.gvaoberta.gva.es/informacio-economica-i-pressupostaria;jsessionid=1212DA3EF3020D8AA15F36285A2F12CE

Cobertura geogràfica

Castelló

Cobertura temporal

Col·lecció acumulada des de la vigència de la col·lecció i, de manera trimestral, fins la darrera data d'actualització

Temàtica

Transparència, Comptes oberts

Vigència de la col·lecció

Dada històrica des de l'1 de gener de 2017

Data creació

26/09/2017

Addicionalment, el dataset està disponible per a la seua descàrrega en format: