UJI

Calendari de reforma dels Estatuts de l'UJI

03/11/2020 | SG

Iniciativa: Acord del Consell de Govern 3/2019, de 13 de març de 2019

Presa en consideració de la iniciativa: Acord del Claustre 3/2019, de 9 d'abril de 2019

Elecció de la Comissió de Reforma dels Estatuts: Acord del Claustre 3/2019, de 9 d'abril de 2019
(composició)

Elecció de la Presidència de la Comissió de Reforma dels Estatuts: Acord del Claustre 4/2019, de 7 de maig de 2019
President: Germán Orón Moratal, catedràtic de Dret Financer i Tributari

Exposició pública de l'avantprojecte per a presentació d'esmenes parcials per part de la comunitat universitària (del 10 al 24 de juny de 2020): Acord de la Mesa de Claustre 6/2020, de 8 de juny de 2020

Període de presentació d'esmenes per part dels membres del Claustre (del 13 al 31 de juliol de 2020): Acord de la Mesa del Claustre 7/2020, de 10 de juliol de 2020

Debat i aprovació d'esmenes: Acord del Claustre n. 6/2020, de 5 d'octubre de 2020

Aprovació final del projecte d'Estatuts de la Universitat Jaume I: Acord del Claustre n. 7/2020, de 6 d'octubre de 2020.

Informació proporcionada per: Secretaria General