UJI

Reforma dels Estatuts de la Universitat Jaume I

03/11/2020 | SG

El Claustre extraordinari núm. 7/2020, de 6 d'octubre, va aprovar per majoria absoluta la reforma dels Estatuts de la Universitat Jaume I.

El projecte d'Estatuts s’ha elevat al Consell de la Generalitat Valenciana per al control de legalitat i, si escau, l’aprovació per Decret i publicació en el DOGV. 

Reforma dels Estatuts de la Universitat Jaume I
Recurs d'imatge calendari index

Procediment i acords institucionals

Recurs d'imatge documentacio index

Relació de textos i formularis

Recurs d'imatge comissions index

Comissió de Reforma i Ponència

Informació proporcionada per: Secretaria General