Línia Ètica

02/06/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Línia Ètica és un canal confidencial -no anònim- per a comunicar conductes dutes a terme a la Universitat Jaume I que puguen resultar contràries al Codi Ètic, el Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat i els principis o regles ètiques i de bon govern.

Pot fer comunicacions qualsevol persona, més enllà dels membres de la comunitat universitària de l’UJI.

L'òrgan encarregat de la recepció de les comunicacions és la Secretaria General en qualitat de secretària de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària de la Universitat Jaume I.

La comunicació pot tramitar-se a través de les següents vies:

 1. Per correu postal:
  Universitat Jaume I
  Línia Ètica
  Edifici de Rectorat
  Avinguda de Vicent Sos Baynat, s/n
  12071 – Castelló de la Plana
   
 2. Per correu electrònic: liniaetica@uji.es 
   
 3. Mitjançant el formulari web: http://www.liniaetica.uji.es

Si es vol presentar la comunicació  per correu electrònic o postal, s’ha de fer constar la següent informació:

 1. Dades de la persona comunicant: nom i cognoms, NIF, NIE o passaport i almenys un mitjà de contacte, correu electrònic,
 2. Identificació de la persona o les persones afectades per la comunicació: cal indicar la major quantitat de dades possible per a permetre’n la identificació (nom i cognoms, càrrec, etc.).
 3. Exposició dels fets de la manera més detallada possible.
 4. Documentació, si escau.

La Línia Ètica garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat de la persona comunicant qui rebrà un justificant de recepció en el termini màxim de 7 dies des de la recepció de la comunicació.

Informació proporcionada per: Secretaria General