UJI

Ocupació pública i selecció temporal de personal

Última modificació: 05/05/2021 | Font: SG
  • Ocupació pública i selecció temporal de personal

  • Personal docent i investigador

Oferta d'ocupació pública: 2018, 2019, 2020

Convocatòries en vigor

  • Personal d'administració i serveis 

                    Oferta d'ocupació pública: 2018, 2019, 2020

                    Convocatòries en vigor

                    Plà de formació del PAS 2019-2021

Informació proporcionada per: Secretaria General