UJI

Pressupost, comptes anuals i auditoria

Última modificació: 15/03/2021 | Font: SG
Els PRESSUPOSTOS, BASES D'EXECUCIÓ, COMPTES ANUALS i INFORMES D'AUDITORIA de la UJI i les seues entitats depenents poden consultar-se en l'enllaç següent:
 
 
L'estat d'execució pressupostària de l'any 2021 és el següent:
 

 

Exercicis anteriors:

Informació proporcionada per: Servei d’Informació Comptable