UJI

Inventari

Última modificació: 23/03/2021 | Font: SG

L'inventari complet de béns i drets de la Universitat Jaume I pot trobar-se, desglossat segons la seua tipologia, en els documents següents:

Informació actualitzada a 31 de desembre de 2020. Aquesta informació només està disponible en castellà

Informació proporcionada per: Secretaria General