UJI

Inventari

Última modificació: 30/03/2020 | Font: SG

L'inventari complet de béns i drets de la Universitat Jaume I pot trobar-se, desglossat segons la seua tipologia, en els documents següents:

Informació actualitzada a 30 de març de 2020. Aquesta informació només està disponible en castellà

Informació proporcionada per: Secretaria General