Comptes oberts Fundació Universitat Jaume I-Empresa

21/12/2017 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Fundació Universitat Jaume I-Empresa (VA SER-UJI) és una institució cultural privada sense ànim de lucre i de caràcter permanent, promoguda pel Consell Social de la Universitat Jaume I, per la Universitat mateixa i per la Confederació d'Empresaris de Castelló (CEC).

La Fundació Universitat Jaume I-Empresa naix per a donar contingut al compromís de col·laborar amb la Universitat Jaume I en el foment i la promoció de les activitats vinculades a la formació permanent, a la transferència de resultats de recerca, a la inserció laboral dels titulats i a la millora del potencial de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Castelló.

Relació de saldos mensuals dels comptes bancaris

Mostra la informació dels saldos a fi de cada mes de cadascun dels comptes que la Fundació Universitat Jaume I-Empresa  té oberts en les diferents entitats bancàries.

A més, la Llei 5/2016, indica que hauran de publicar-se les dades següents sobre cada moviment, entenent el moviment com s’identifica en la comptabilitat.

Accedir a les dades

Relació de cobraments

Mostra la informació relativa als ingressos de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa .

Accedir a les dades

Relació de pagaments realitzats

Mostra la informació relativa als pagaments de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa .

Accedir a les dades

Informació proporcionada per: Secretaria General