19/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana preveu que la publicació dels comptes bancaris oberts en entitats financeres és una obligació de publicitat activa que ha de complir l’article 8 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, així com els principis generals arreplegats en l’article 4 de la llei esmentada.

Les entitats i organismes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei hauran de fer públics els comptes bancaris dels quals siguen titulars i el saldo corresponent, que haurà de ser actualitzat en la forma prevista en aquesta llei.

En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i dels seus organismos públics vinculats o dependents, la informació arreplegada en aquesta llei serà publicada en el portal de transparència a què es refereix l’article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril.

Comptes institucionals de la Universitat Jaume I

Comptes de les entitats depenents

Informació proporcionada per: Secretaria General