Informació econòmica

03/06/2015 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Contractació contractacio index

Contractació

Contractes, convenis i encàrrecs de gestió

Inventari inventari index

Inventari

Inventari de béns i drets de la Universitat Jaume I

Deute públic deute index

Deute públic

Deute públic de la Universitat Jaume I

Pressupost pressupost index

Pressupost, comptes anuals i auditoria

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Proveïdors proveidors index

Pagament a proveïdors

Termini mitjà de pagament a proveïdors

Subvencions subvencions index

Subvencions i ajudes

Subvencions i ajudes atorgades per la Universitat Jaume

Recursos humans rrhh index

Recursos humans

Informació sobre el personal al servei de la Universitat Jaume

Index comptesoberts index

Comptes oberts

Informació sobre comptes bancaris oberts en entitats financeres i el saldo corresponent.

Informació proporcionada per: Secretaria General