Prepara't per al procés de selecció Introducció

19/07/2018 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'objectiu de la selecció de personal és triar al candidat o candidata el perfil del qual s'adecue millor a les necessitats presents i futures de l'empresa.

En general, el procés de selecció consta de les fases següents:

  • Anàlisi del lloc de treball vacant.
  • Elaboració del perfil.
  • Reclutament.
  • Preselecció: tria curricular.
  • Selecció: proves i/o entrevistes.
  • Valoració/decisió.
  • Incorporació/integració.

No obstant això, la selecció de personal variarà en funció del tipus d'empresa. Generalment, els processos selectius que es duen a terme en les empreses grans difereixen bastant dels quals es realitzen en la xicoteta i mitja empresa: en les grans empreses el procés sol ser més rigorós, ja que el duen a terme tècnics especialistes i s'utilitzen diverses proves de selecció de personal; en canvi, en les empreses de menor menudes és el mateix gerent qui habitualment s'encarrega de realitzar la selecció i, atès que no es tracta d'un expert en aquests temes, sol limitar-se a una entrevista personal. Per tant, heu de saber que les proves de selecció, tal com exposarem més endavant, s'ajusten al que és un procés de selecció realitzat per experts.

També influeix en el procés de selecció el fet que es tracte d'una empresa pública o privada, sobretot quant a l'entrevista (en els processos selectius de l'Administració Pública el candidat ha d'enfrontar-se a un tribunal format per diverses persones) i el curriculum vitae (quan és per a l'Administració Pública ha d'ajustar-se al barem publicat en les bases de la convocatòria i tenir un disseny més clàssic, en el qual es reflectisca tot el vostre historial amb detall, en comptes del curriculum breu i concís, més adequat per a l'empresa privada).

En aquest apartat us posarem al dia sobre les noves tendències en selecció de personal i sobre les competències millor valorades en el món laboral. A més, veurem en què consisteixen les tècniques de selecció més utilitzades: l'entrevista i les proves de selecció.