Milloreu la vostra ocupabilitat Introducció

01/03/2021 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El món del treball és cada vegada més exigent, de manera que ara la titulació universitària és un primer pas que ha d'anar seguit d'altres complements. Els dos pilars bàsics per millorar la vostra ocupabilitat són:

● Formació: d'una banda, en informàtica i idiomes, i d'altra banda, formació específica que us permeta aprofundir o ampliar coneixements en àrees relacionades amb la vostra professió o bé reorientar la vostra carrera professional.

Per un altre costat, cada vegada més, des de les empreses i institucions és tenen en compte, a més dels aprenentatges formals, els aprenentatges informals (adquirits en activitats de la vida diària, família, temps lliure) i els aprenentatges no formals (aprenentatges intencionals i estructurats però que no condueixen a cap títol) i que, per tant, poden incloure's al currículum.

● Experiència: el fet de tindre una experiència professional o preprofessional prèvia us conferirà uns coneixements i unes destreses que et resultaran de gran ajuda a l'hora d'enfrontar-te amb la cerca d'ocupació.

Cal dir que si la formació o l'experiència s'ha desenvolupat a l'estranger el seu valor és multiplica, ja que s'hi afegeix l'aprenentatge d'altres llengües i cultures, a més de l'esforç que suposa adaptar-se a altres costums i formes de treballar.

Per això, el fet d'haver realitzat una estada a l'estranger, per estudiar o per treballar, és un aspecte que qualsevol seleccionador valorarà de forma molt positiva (llegiu el mòdul "Quin treball podeu buscar").

Si esteu interessats a estudiar o treballar a l'estranger, la nostra recomanació és que comenceu a planificar la vostra carrera internacional un any i mig o dues anys abans de finalitzar els estudis, per disposar de temps per millorar la vostra formació i ajustar-vos als requisits que solen demanar-es (idiomes, formació, etc.).

Tenint en compte el que hem dit abans, us aconsellem que al llarg de la carrera aprofiteu tots els recursos i serveis que l'UJI posa a la vostra disposició per incrementar al màxim el bagatge amb què us enfrontareu amb la cerca d'ocupació en eixir de la universitat.

En el següent enllaç a l'Observatori Ocupacional www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/obsoc/, en l'apartat informes, podeu trobar informació proporcionada pels vostres companys, organitzada per titulacions, us pot ser de gran utilitat ja que us pot servir de referència i de guia, i ajudar-vos a l'hora de millorar la vostra capacitació professional i donar-vos una idea de quins són els continguts i els modalitats de formació més rellevants.

Recordeu que cada titulació te unes característiques i una idiosincràsia pròpia i per tant, no permeten comparacions. Aquesta informació és merament orientativa i és fruit de l'opinió de les persones que han participat en aquest estudi.

La informació és merament qualitativa, no recull la importància de cada contingut o modalitat. Només és mostren les titulacions de les quals s’han obtingut respostes.