Coneixeu el mercat laboral Introducció

17/07/2018 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Esteu decidits a trobar una ocupació, però, coneixeu el medi en què us moveu? Abans d'iniciar la recerca d'ocupació, atureu-vos i penseu: d'una banda, quins canvis es produeixen al mercat de treball i quines necessitats se'n deriven? I d'altra banda, quines són les característiques de l'entorn socioeconòmic en què buscareu ocupació?