Presentació institucional

20/07/2018 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques és l’encarregada de les accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats i titulades a través de l’Observatori Ocupacional.

Compta amb un Consell Assessor d’Inserció Professional.

És una dependència del Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació e Innovació Educativa i té assignades les funcions d’organització, coordinació i gestió dels programes següents:

 • Pràctiques externes de titulacions oficials
 • Pràctiques internacionals:
  • Undergraduates: Erasmus +, Pràctiques Solidàries en Països Empobrits
 • Orientació cap a l’ocupació i la inserció professional
 • Formació cap a l’ocupació
 • Fires i jornades
 • Observatori Ocupacional
 • Agència de Col·locació
 • Presentacions corporatives: Ocuparty
 • Sensibilització cap a l’emprenedoria
 • Altres programes adreçats a fomentar l’ocupabilitat tant de l’estudiantat com de titulats i titulades

L’any 2004, l’OCIE (ara ORI i OIPEP) va ser el primer servei a l’UJI que va elaborar la Carta de serveis que recull els nostres compromisos per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres usuaris i usuàries.