Introducció de l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques

20/07/2018 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Foto Estades en Pràctiques

Objectius

L'OIPEP és un servei que depèn orgànicament del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social. És l’encarregada de les accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats i titulades a través de l’Observatori Ocupacional.

Més informació de les accions de l'OIPEP ací

 

A qui va dirigit

Principalment, als estudiants universitaris i als titulats recents de l'UJI, al nostre àmbit socioeconòmic i a la societat en general, encara que altres membres de la comunitat universitària poden beneficiar-se d'algunes activitats.

 

Àmbits d'actuació

  • Pràctiques externes curriculars (Pràcticum). Assignatura troncal o obligatòria per a tots els estudiants de l'UJI. Durant les pràctiques, els estudiants observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Cada estudiant comptarà amb una doble tutoria: un professor de la universitat i un professional de l'organització a què s'incorpora. 
  • Pràctiques Internacionals: Dintre de les pràctiques que gestiona l'universitat per a que l'estudiantat faci les seues pràctiques fora del territori nacional, trobem les següents: Erasmus +, Pràctiques Solidàries en Països Empobrits, Stella Junior, Programa University Junior International Enterpreneurs - UJIE (Dins del marc de Erasmus +) i Pràctiques Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC). Més informació de cada convocatòria en https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/.

El programa de pràctiques majoritari es l'Erasmus +. Aquest programa consisteix en estades en pràctiques internacionals per a estudiants cursant el pràcticum, a entitats i institucions europees. La pràctica internacional és reconeguda dins del currículum acadèmic. Durant les pràctiques, d´uns 4 mesos de durada, el participant millorarà les seues competències lingüístiques, professionals i genèriques. Cada estudiant rebrà una formació prèvia (orientació professional i formació lingüística, cultural i pràctica) i comptarà amb una doble tutoria: un professor de la universitat i un professional de l´organització a que s´incorpora... Més informació en https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

  • ​Orientació Professional. Orientació per a l'ocupació d´estudiants i universitaris, totalment gratuïtes, organitzades per l'UJI. Disposareu d'un orientador professional que us assessorarà durant el vostre procés de cerca d'ocupació i podreu millorar el vostre coneixement d'aspectes clau: realitzar un currículum adequat, ampliar els vostres coneixements sobre el mercat laboral, establir un objectiu professional, millorar les vostres possibilitats d'ocupació... A més d´orientació individualitzada, fem activitats grupals molt interessants per a un titulat universitari per enfrontar-se al mercat laboral. Més informació en:  https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/io/
  • Accions de millora professional de l'ocupació i la inserció. Aquestes activitats es desenvolupen amb l'objectiu de posar en contacte els estudiants i els titulats amb les empreses i les institucions, donar a conèixer les tendències, empreses i alternatives en el mercat de treball i informar els universitaris sobre els recursos que hi ha per acarar la realitat canviant del mercat laboral. En les sessions d’Ocuparty les empreses vénen al campus i disposen d’una hora per a fer una presentació corporativa de la seua entitat en la qual exposen qui són, la seua política de contractació, perfils professionals que estan representats en la seua organització, els seus plans de futur i els seus processos selectius, entre altres. Més informació: https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/io/formacio-ocupacio/ocuparty/
  • Observatori Professional. Observatori permanent per a la realització d'estudis relacionats amb els processos d'inserció dels nostres titulats en el mercat de treball i l'adaptació de l'oferta formativa a fi de poder disposar d'una informació rellevant, actualitzada i fiable per a la presa de decisions en l'àmbit docent de la nostra Universitat. Més informació:  https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/obsoc/

 

Contacte

Oficina d' Inserció Professional i Estades en Pràctiques
Universitat Jaume I. Campus del Riu Sec
Edifici d' Ampliació de la Biblioteca, Nivell 0.
12071 Castelló de la Plana.

Telèfon: + 34 964 38 70 72/64/66
Correu electrònic:  preocupat@uji.es
Web: https://www.uji.es/serveis/oipep

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 h