Crèdits

02/07/2018 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Edita

Universitat Jaume I
Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social
Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Autors

De la Guia: M. Isabel Beas Collado, Laura García Pla


Col·laboradors

Grup de treball:

Conchi Pérez Sánchez, Joan Raül Burriel Calvet, Lidón Moliner Miravet, Isaías Redondo Vílchez, Héctor Pita Ávila, Romy Simó Bernat, Merxe Romero Oliver, Nury Núñez Osandón i David Colera Calonge.

Suport de la realització tècnica:

David González Alamilla (Servei de Comunicació i Publicacions).
Juan Luis Bort Cubero (Servei d'Informàtica)


Entitats col·laboradores

SERVEF, Servei Valencià d'Ocupació i Formació


Agraïments

El Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa agraeix la col·laboració de tots els serveis, organismes i entitats que han aportat informació per elaborar aquesta guia i, en particular, la dels vicedegans i vicedirectors de la Universitat Jaume I.

 
 Graus  Vicedegà/Vicedirector
 Enginyeria Química  María Monzó Fuster
 Llicenciatura en Química  Joaquin Beltran Arandes
 Enginyeria Informàtica  Luis Amable García Fernández
 Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  David Llorens Piñana
 Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  Sergio Barrachina Mir
 Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial  Nuria Aleixos Borrás
 Enginyeria Industrial  Roberto Sanchis Llopis
 Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Mecànica)  Joaquín Sancho Bru
 Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat  Hortofructicultura i Jardineria)  Pilar García Agustín
 Arquitectura tècnica  Teresa Carmen Gallego Navarro
 Graduat superior en Matemàtiques computacional  Amelia Simó Vidal
 Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses  Juan Carlos Bou Llusar
 Llicenciatura en Ciències del Treball  Ana Belén Escrig Tena
 Graduats en Seguretat i Ciències Policials  Catalina Vidales Rodríguez
 Diplomatura en Ciències Empresarials  Jacint Balaguer Coll
 Llicenciatura en Dret  Andrea Planchadell Gargallo
 Diplomatura en Relacions Laborals  Inmaculada Ballester Pastor
 Diplomatura en Gestió i Administració Pública  Anna Soler Vilar
 Diplomatura en Turisme  Aurelia Bengochea Morancho
 Diplomatura en Mestre  Vicent Pinto Tena
 Llicenciatura en Filologia Anglesa  Santiago Posteguillo Gómez
 Llicenciatura en Humanitats  Amador Antón Antón
 Llicenciatura en Psicologia  M. Ángeles Ruipérez Rodríguez
 Llicenciatura en Psicopedagogia  Vicenta Altava Rubio
 Llicenciatura en Traducció i Interpretació  M. Amparo Alcina Caudet
 Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques  Rafael López Lita
 Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
 
 Andreu Casero Ripollés
 
POSTGRAUS  DIRECTORS OFICIALS Curs 07-08
 Internacionalització Econòmica:
 Integració i Comerç Internacional
 Celestino Suárez, Maite Alguacil
 Màrqueting i Investigació de Mercats  Miguel Angel Moliner
 Gestió de la Qualitat  Juan Carlos Bou
 Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa  Mª Jesús Muñoz, Mª Angeles Fernández
 Gestió i promoció del Desenvolupament Local Ana Mª Fuertes, Amelia Bengochea
 Cooperació al Desenvolupament Ana Mª Fuertes, Raquel Agost
 Tecnologies de la Traducció i Localització  Mª Amparo Alcina
 Traducció Medicosanitària  Vicent Montalt
 Estudis contemporanis i Investigació Avançada  Jose Antonio Piqueras, Vicent Sanz
 Intervenció i Mediació Familiar  Fco. García Bacete
 Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia  Cristina Botella, César Avila
 Psicologia del treball, de les organitzacions i en Recursos Humans  Marisa Salanova
 Assessorament Lingüístic i cultura Literària  Josep R. Guzmán
 Noves tendències i Processos d'Innovació en Comunicació  Rafael López, Javier Marzal,
 Francisco Beltrán
 Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics  Juan Carlos Fonfria, Antonio Barba
 Disseny i Fabricació  Antonio Pérez, Carlos Vila
 Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació  Antonio Gallardo
 Prevenció de Riscos Laborals  Vicente Esteve
 Química Sostenible  Santiago Luis
 Tècniques Cromatogràfiques Aplicades  Joaquim Beltrán
 Nanociència i Nanotecnologia Molecular  Juan Bisquert
 Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica  Aurelio Gómez
 Matemàtica Computacional  Manuel Sanchis, Vicente Martinez
 Sistemes Inte-ligents  Enric Cervera
Science in Geospatial Technologies  Michael Gould, Joaquin Huerta
 Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament  Eloisa Nos, Vicent Martínez
 Investigació en Atenció Primària en línia  Luis Lizán, Vicente Orts
 Igualtat i Gènere en l'àmbit Públic i Privat  Asunción Ventura

 

El vicerectorat també agraeix la col·laboració en els vídeos d'entrevistes de selecció i programes VOX UJI RADIO obre les Accions d'Orientació Professional , als següents estudiants:

  • Ricardo Guerrero Sola. Enginyeria Industrial.
  • María Jover Ambou. Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
  • Javier Romero San Martín. Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de mecànica.
  • Sonia Tena Traver. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.
  • Blanca Tomás. Llicenciatura en Psicologia
  • Laura Tàrrega. Llicenciatura en Psicologia
  • Marta Ramos. Llicenciatura en Psicologia

(*) Aquesta obra s'ha realitzat amb la col·laboració de treballadors desocupats.