Visites a la Universitat Jaume I

Última modificació: 11/01/2018 | Font: USE

Les Visites tenen com a finalitat donar a conèixer la Universitat Jaume I, les titulacions que s’imparteixen i les instal·lacions pròpies.

El programa es crea a partir de la creixent sol·licitud de centres i entitats que volen incloure entre les seues activitats educatives una visita a la Universitat Jaume I, ja siga de forma genèrica o vinculada a continguts de determinades assignatures.

 

Becsa col·labora en el projecte de visites al campus de l'UJI

Gimecons se suma al programa de «Visites al campus» de la Universitat Jaume I

 

Tipus de visites

  • General:

Visita general a la Universitat Jaume I. 
Aquest itinerari contempla una xerrada de Presentació de la Universitat Jaume I i les titulacions, així com una visita a instal·lacions (centre de documentació -biblioteca, aules informàtiques, servei d’esports, etc) adaptat al perfil educatiu del estudiants participants.

                             

Col·legi Lope de Vega visita curs 2015/2016

 

 

  • Específica:

Visita adaptada a una determinada àrea de coneixement o matèria d’estudi. 

Aquest itinerari contempla una xerrada de Presentació de la Universitat Jaume I i presentació de les titulacions de les Facultats o l’ESTCE vinculades a les instal·lacions a visitar. Es visiten instal·lacions específiques d’una determinada titulació / centre (laboratoris, tallers, hivernacle, etc)

 

Visita a la Facultat de Ciències de la Salut del Col·legi Liceo curs 2015/2016

 

Col·laboradors

        

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16