UJI

Innovació Educativa i Professorat

Última modificació: 12/06/2015 | Font: USE

Les ajudes a la innovació educativa que es promouen des del VEOIE, prioritzen els projectes que introdueixen la promoció entre l’estudiantat, tant de l’emprenedoria com de l’autoocupació, amb un criteri específic en el barem de resolució de projectes.

Algunes de les iniciatives en Experiències Educatives en Emprenedoria, són:

-       Premi d'innovació educativa

-       Congressos

-       Cursos

-       Curs d'emprenedoria internacional – Projectes KA2

-       Projectes d'experiències educatives en emprenedoria

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu