Presentació

21/01/2022 | USE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Diversitat i Discapacitat té com a objetiu prioritari donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat específica de suport educatiu  i/o discapacitat. Paral·lelament treballem l’accessibilitat des de diferents perspectives: comunicació, formació i sensibilització, gestió de productes de suport, d’espais específics. supressió de barreres físiques en el campus,  etc.
Considerem Necessitats Específiques de Suport Educatiu  (NESU) les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, física o mobilitat reduïda, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, ...) que repercuteixen directament en l’estudi o treball acadèmic.


Treballem a diferents nivells:

  • A nivell individual i personalitzat amb estudiantat i professorat.
  • Amb l’estudiantat treballem la pressa de decisió a nivell d’estudis universitaris (orientació universitària) amb coordinació amb els responsables dels centres d’educació secundària. Acompanyem durant la realització de les proves d’accés a la universitat i  donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
  • Amb el professorat es valora la situació personal que pot repercutir en la pràctica docent / investigadora, elaborant propostes de suport.

D'acord amb la normativa vigent garantim la confidencialitat de les dades de caràcter personal.
A nivell global d’universitat, treballem accions de sensibilització i formació mitjançant el Projecte INCLOU
Hem coordinat la xarxa SAPDU, Xarxa de Serveis de Suport a les Persones amb Discapacitat a la Universitat d’àmbit estatal i vinculada a CRUE del 2014 al 2018.


En 2021 el Consell de Direcció de l’UJI ha aprobat el Pla d'inclusió de les persones amb discapacitat.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu