UJI

Contacte

Última modificació: 12/07/2018 | Font: USE

Olga Carbó Badal
Coordinadora de la Unitat de Diversitat i Discapacitat - UDD

Encarna González Alamilla 
Suport a persones amb necessitats educatives especials de la UDD

Telf: 964 387079 / 7089
suport@uji.es 
Edifici Ampliació de Biblioteca - Nivell 0

Amb el suport de la Fundació General de la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu