UJI

Contacte

Última modificació: 02/12/2020 | Font: USE

Olga Carbó Badal
Coordinadora de la Unitat de Diversitat i Discapacitat - UDD

Sol·licitud cita PAD-Olga

Encarna González Alamilla 
Suport a persones amb necessitats educatives especials de la UDD

Sol·licitud cita PAD-Encarna

 

 

Telf: 964 387079 / 7089
suport@uji.es 
Edifici Ampliació de Biblioteca - Nivell 0

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu