Recursos

23/09/2021 | USE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat

Foro d'Educació Inclusiva

CLAVE: Atenció a la Deficiència Auditiva

CLAVE: Butlletí mensual

Informe Olivenza 2014

Recomanacions al PDI amb estudiants amb NEE 

Guia del professorat

Guia d'adaptacions a la universitat

Estudiants amb síndrome Asperger

Guia d'actuació en l'escola davant l'alumne amb TDAH

Butlletí del Real Patronat Sobre Discapacitat

Butlletí del Fòrum d'Educació Inclusiva

 

Observatori Estatal de la Discapacitat (OED)

L'Observatori Estatal de la Discapacitat és un instrument tècnic resultat de la col•laboració de l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (Direcció general de Coordinació de Polítiques Sectorials sobre Discapacitat i Real Patronat sobre Discapacitat), amb la Junta d'Extremadura, la Universitat d'Extremadura, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i la Fundació Tutelar d'Extremadura.
El seu fi és facilitar l'estudi de dades sobre la discapacitat amb caràcter global, tant a nivell territorial com a conceptual, entenent la població de persones amb discapacitat en el conjunt de l'Estat i abordant de manera transversal totes les facetes de la vida de les persones amb discapacitat.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu