UJI
  • UJI
  • Serveis
  • USE
  • Suport a personal docent i investigador amb discapacitat

Suport a personal docent i investigador amb discapacitat

Última modificació: 07/04/2017 | Font: USE

En juliol de 2015 el Consell de Govern nº 8 de 23/07/2015 de l'UJI va aprovar un document adreçat al col·lectiu de PDI amb discapacitat que li dificulta la pràctica docent que comprèn un conjunt d'objectius i accions positives envers aquest col·lectiu. El programa s'ha d'entendre com una part dins del Pla d'Atenció a la Discapacitat.

Pla d’atenció a la diversitat. Suport a personal docent i investigador amb discapacitat (PDF)