Privacitat de les dades

Última modificació: 07/04/2017 | Font: USE

Les dades dels estudiants amb els quals treballem des del Pla d’Atenció a la Diversitat són de tipus personal /mèdiques, catalogades en la llei de Protecció de dades com molt sensibles, en definitiva dades confidencials.

La base de dades on se registren totes les dades personals dels estudiants està registrada com a Fitxer ORIENTACIÓ-MINUSVALÍA, Registre General de Protecció de Dades número 2022550117 de la Universitat Jaume I

La utilització de les dades s’ha d’ajustar a l’objecte del Pla d’Atenció a la Diversitat

Entrevista a Vicent Andreu, delegat de protecció de dades de l’UJI (Sense Barreres - Vox UJI Ràdio 11/02/2015)

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16