UJI

Serveis oferits a l'estudiantat universitari

Última modificació: 07/04/2017 | Font: USE

Si ets estudiant de la Universitat Jaume I t’oferim diferents serveis:

 

Assessorament psicopedagògic

Consulta psicopedagògica

Tens problemes personals que t’afecten a nivell d’estudi? Dubtes sobre la titulació? No voldràs deixar-te la carrera..., vols realitzar una estada en altra universitat?
Concerta una cita amb nosaltres, possiblement puguem ajudar-te.

Programa de rendiment acadèmic
Dificultats en l’estudi? necessites ajuda per a planificar-te, organitzar-te les assignatures, tècniques d’estudi, preparació dels exàmens...

Seguiment acadèmic i mediació amb el professorat
Si vols t’acompanyarem durant tota la teua trajectòria acadèmica recomanant-te itineraris formatius, volum d’assignatures, pautes de treball i a més a més serem els teus mediadors amb el professorat facilitant-los informació sobre les teues necessitats específiques, les adaptacions curriculars més adequades o les ajudes tècniques necessàries.

Gestió d’exàmens
Et podem ajudar a organitzar-te la planificació d’exàmens i treballs.

Suport en assignatura de pràcticum
El pràcticum o pràctiques en empreses és una assignatura obligatòria en les titulacions de l’UJI.
Podem mediar tant amb l’OIPEP, servei de l’UJI que gestiona les estades, com en l’entitat receptora.

Suport ENEE participant en programes de mobilitat universitària
Realitzar una estada d’estudis en altra universitat siga nacional o internacional és una experiència molt valuosa, però cal gestionar el recursos necessaris per cobrir les necessitats de l’estudiant.
Podem mediar tant amb l'OIPEP, servei de l’UJI que gestiona les estades, com en la universitat receptora.

 

Accessibilitat

Adaptació del lloc d’estudi
Les situacions personals de cada estudiant comporta en ocasions la necessitat d’adaptar els llocs de treball (espai en classe, en laboratori,...).
Persones amb mobilitat reduïda que es desplacen amb cadira de rodes, persones molt altes, fibromialgia, etc poden requerir un mobiliari específic.

Acompanyament acadèmic (pràctiques, exàmens, ...)
Necessites ajuda a nivell d’assignatura? Per a realitzar una pràctica o exàmens? Podem estar al teu costat per manipular o transcriure per tu.
Analitzarem la metodologia/ajudes tècniques més adequades i estarem al teu costat i també dels teus professors/es.

Préstec d’ajudes tècniques
Si requereixes programes informàtics específics a nivell d’assignatures concretes o una emissora FM o bucle màgnètic, el Jaws, el Zoom Text, etc.contacta amb nosaltres.
Amb col·laboració amb la Fundació Universia podem gestionar l’ajuda tècnica que necessites: Banco de productos de Apoyo

Espai d’Estudi Adaptat
El centre de documentació-Biblioteca es un lloc d’estudi i investigació on pots utilitzar un espai espefícs amb les ajudes tècniques que necesites.

Supressió Barreres arquitectòniques
La universitat Jaume I és totalment accessible, tot així si detectes alguna barrera posa’t en contacte amb nosaltres i farem les gestions oportunes per eliminar-les.

 

Acadèmic

Informació sobre beques i ajudes a l’estudi
Hi ha beques i ajudes específiques per a persones amb discapacitat d’organismes públic i privats.

Suport en gestions acadèmiques
Necessites ajuda per realitzar la matrícula, per gestionar una beca, per revisar el teu expedient, etc.

 

Personal /assistencial

Espais de descans
Alguns estudiants presenten problemàtiques mèdiques que requereixen la realització de períodes de descans durant el dia.
Si és la teua situació contacta amb nosaltres, disposem d’espais en el campus habilitats per a descansar.

Espai de descans i productes de suport. Participem Olga Carbó, Jose Bravo, Rafael Vilar i una usuaria de l'espai de descans. (Sense Barreres - Vox UJI Ràdio 01/04/2015)

Acompanyament en desplaçaments pel campus
Si ho necessites t’ajudarem en els desplaçaments pel Campus de la Universitat (tutories de professorat, cafeteries, biblioteca...)

Gestió de voluntaris
Si necessites ajuda continuada de terceres persones nivell de classe o a nivell diari en el Campus podem buscar-te voluntaris.
Des del Pla d’Atenció a la Diversitat-PAD desenvolupem el programa de voluntariat Uji-Voluntaria: Programa de Suport a Estudiants amb Necessitats Educatives Especials (PDF).

 

Serveis UJI
Centre Sanitari i orientació Psicològica (Sense Barreres - Vox UJI Ràdio 01/04/2009)

I després de la Universitat...
I després de la Universitat què? (Sense Barreres - Vox UJI Ràdio 06/03/2009)

Estem oberts a noves propostes i accions. Contacta amb nosaltres: suport@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu