UJI

Estudiants en pràctiques

Última modificació: 16/12/2020 | Font: USE

Les Estades en pràctiques o Pràcticum formen part de totes  les titulacions de la Universitat Jaume I.

L'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques - OIPEP gestiona les estades de pràctiques dels estudiants.

Des de la Unitat de Diversitat i Discapacitat col.laborem amb l'OIPEP per donar suport a estudiantat, tutors i tutores de pràctiques així com a les persones supervisores de les entitats on es realitzen pràctiques.

És important que conegues els procediments i requisits per a realitzar les pràctiques.

En funció de la teua circumstància personal, podem mediar amb el teu tutor o la teua tutora UJI, inclús amb el/la tutora de l’entitat a la que t’incorpores a realitzar les pràctiques.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu