UJI

Estudiants en pràctiques

Última modificació: 20/06/2016 | Font: USE

L'assignatura Estades en pràctiques o Pràcticum és una assignatura obligatòria de les titulacions de la Universitat Jaume I.

L'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques gestiona les estades de pràctiques dels estudiants.

És important que conegues els procediments i requisits per a realitzar les pràctiques.

En funció de la teua circumstància personal, podem mediar amb el teu tutor o la teua tutora UJI, inclús amb el/la tutora de l’entitat a la que t’incorpores a realitzar les pràctiques.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu