UJI

Abans de l'UJI

Última modificació: 08/02/2021 | Font: USE

Protocol de petició d'adaptacions per a estudiants amb necessitats educatives específiques (PAU/majors de 25, 40 i 45 anys)

Resolució conjunta de 22 de desembre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de les mesures d'adaptació en les proves d'accés a les universitats públiques valencianes. (Actualització 29/12/2020). Més informació en la web de Conselleria.

Podeu consultar el calendari de procedimental en: 

Us informem també que el període d'enviament de les sol·licituds i documentació en la universitat finalitzarà l'1 de març de 2021.

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu