UJI

Abans de l'UJI

Última modificació: 09/01/2017 | Font: USE

Estudiants amb necessitats educatives especials que cursen estudis previs a la Universitat

Introducció

Des del nostre programa treballem conjuntament amb els centres educatius d’ensenyaments previs a la universitat (Centres de secundària i Formació de persones adultes).
La decisió d’iniciar estudis universitaris et va a condicionar una etapa important de la teua vida. És important que contactes amb el departament d’orientació del teu centre.

Accions de transició a l'UJI (03/02/2010)

Si en aquest moment no estàs matriculat en un centre d’educació secundaria o Centre de Formació de Persones adultes i vols iniciar estudis universitaris, és important que et poses en contacte amb nosaltres per tal de conèixer els requeriments de les diferents titulacions i les vies per accedir.

Si a més a més vols conèixer més aspectes relacionats amb la titulació que vols cursar t’aconsellem que consultes el LLEU-Llibre de les titulacions.

Per accedir a la universitat cal:

Realitzar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU)
Fer la Preinscripció als estudis desitjats
Matricular-se als estudis


Proves d'accés a la Universitat Jaume I (PAU)

Existeixen diferents proves per accedir a la universitat. En tots els casos treballem per a adaptar, garantir la igualtat d’oportunitats i accessibilitat a totes les persones amb necessitats educatives especifiques que es presenten a les proves.

És important que les persones que requereixen algun tipus de suport ho acrediten en la matricula de les PAU.

20/5/2015: Entrevista a Sixte Safont, Coordinador de les Proves d'Accés a la Universitat de la Universitat Jaume I.

Preinscripció universitària

Superades les proves d’accés als estudis universitaris, cal fer la preinscripció.
Hi ha diferents vies per accedir als estudis universitaris:

  • Batxillerat
  • Cicle formatiu
  • Majors de 25 anys
  • Majors de 40 anys
  • Majors de 45 anys
  • Esportistes d’elit
  • Titulats universitaris
  • Discapacitat. Les titulacions reserven un percentatge de places per a persones que presenten un certificat de minusvalidesa igual o superior al 33%.

La preinscripció sol realitzar-se durant la primera quinzena de juny.

Podeu consultar informació de preinscripció a l’enllaç de la Generalitat Valenciana.

Matrícula en la Universitat Jaume I

Una vegada estem admesos a la titulació cal matricular-se.
La matrícula de primer curs es realitza en juliol segons el dia i hora assignat a cada estudiant.
La matrícula a la universitat Jaume I és gratuïta per a les persones que presenten el certificat de minusvalidesa igual o superior al 33%.

Titulacions universitàries de la Universitat Jaume I

Iniciar estudis universitaris comporta un esforç i dedicació important. És important conèixer els continguts, les assignatures, les possibles sortides professionals de les diferents titulacions de la universitat.
Et recomanem visitar el LLEU-Llibre electrònic d’Universitat on pots vore les assignatures, horaris, professorat i més informació de les titulacions de la Universitat Jaume I.

Orientadors de centres d'ensenyament secundari i altres professionals d'ensenyament

Orientadors de centres de secundària

Podeu baixar-vos un model d’informe (RTF) per traslladar-nos les necessitats dels estudiants del vostre centre

Si teniu ENEE matriculats al vostre centre us podem ajudar a treballar l’orientació universitària.

El coneixement de les dificultat reals o les possibles adaptacions que es poden plantejar durant l’etapa universitària pot ajudar a l’estudiant en l’elecció de la titulació.

El Real Decret 1892/2008, de 14 de novembre referent a l’accés als estudis universitaris fa referència directa a les mesures oportunes per a garantir la igualtat de condicions per als estudiants que s’han de pendre en la realizació de les PAU. Donant com base per a la seua deteminació les adaptacions curriculars cursades durant el batxillerat i que estaran informades per corresponents serveis d’orientació.
Podeu baixar-vos un model d’informe per traslladar-nos les necessitats dels estudiants del vostre centre.

Professorat de centres de secundària

Des del Programa d’Atenció a la Diversitat podem col·laborar en la proposta de la metodologia a seguir amb ENEE a nivell d’assignatura.

Responsables de les proves d'accés del Centre de secundària /Formació de Persones adultes

Si algun estudiant/a del vostre centre es va a presentar a les proves d’accés a la Universitat Jaume I és important que contacteu amb nosaltres per tal de preveure les possibles adaptacions que s’han de tenir en compte durant les proves.

Entrevista a José Juan Sidro, Orientador al CIPFP Costa de Azahar, a l'Escola d'Hosteleria del Grau.

Protocol de treball durant les proves d'accés

Model d'informe

Podeu baixar-vos un model d'informe (RTF)

Contacta amb nosaltres:

Olga Carbó Badal. Telf: 964 387089 /79
suport@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu