Accés des de cicles formatius de grau superior

23/04/2021 | USE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

(Títol de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i/o de Tècnic Esportiu Superior i equivalents).

Accés directe a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria.

La qualificació del cicle formatiu de grau superior serà equivalent a la nota d’accés a la Universitat dels estudiants de batxillerat, és a dir, a la qualificació del batxillerat més la de la fase obligatòria de la PAU amb la mitjana ponderada establida per normativa.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els estrangers.

No s’estableix una vinculació d’estudis de CFGS amb les branques de coneixement de les titulacions, és dir, podrà accedir a un determinat grau qualsevol estudiant, independentment del CFGS cursat.

Per poder augmentar la seua qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts, podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures de les que trien d'entre les 13 troncals d'opció, les 4 troncals generals amb vinculació amb una modalitat de batxillerat o els 4 idiomes estrangers del document de ponderacions

 

4 Assignatures Troncals Generals de 2n curs de batxillerat: 

 • Fonaments de l’Art II
 • Llatí II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
 • Matemàtiques II

13 Assignatures Troncals d’Opció de 2n curs de batxillerat: 

 • Arts Escèniques
 • Biologia
 • Cultura Audiovisual II
 • Dibuix Tècnic II
 • Disseny
 • Economia de l’Empresa
 • Física
 • Geografia
 • Geologia
 • Grec
 • Història de l’Art
 • Història de la Filosofia
 • Química 

       Idioma estranger:

 • Alemany
 • Anglés
 • Francés
 • Italià 

 

 

 

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu