UJI

Unitat d'Orientació Universitària

Última modificació: 08/02/2017 | Font: USE

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s’ofereix a tot l’estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d’activitats, programes i accions amb la finalitat de que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

  • Tasques d'orientació al FINALITZAR els estudis a la Universitat Jaume I.

Des de l’Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques s'encarreguen de tots els temes que afecten a la transició al món laboral: com fer un currículum? una entrevista de treball?, … i tot allò que t’interessa per a facilitar la incorporació al món laboral.

Si vols continuar estudiant a la Universitat Jaume I, pots informar-te sobre els màsters oficials a Infocampus i sobre els màsters propis al Centre d'Estudis de Postgrau i formació continuada.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu